Home HunderNorsk Kennel Klubb

Norsk Kennel Klubb

Norsk Kennelklubb en er organisasjon for hundeeiere. På nettsidene til kennelklubben finner man mengder av informasjon om hunder, avl og oppdrett, kurs og tjenester. Dette er en nettside som inneholder mye nyttig. Man finner nettsiden på denne adressen. Der finner man også gode tips dersom man skal kjøpe en ny hund.

hunderNorsk Kennelklubb er en paraplyorganisasjon som samler de fleste norske hundeklubbene. Kennelklubben arbeider blant annet for at hundene skal få god behandling og at hunderelaterte aktiviteter drives på en verdig måte. En kennelklubb driver også et stambokregister, der renrasede hunder registreres med hensyn til avl og utstillinger.

En av klubbenes oppgave er å sikre rasenes framtid. Norsk Kennelklubb organiserer mange raseklubber og spesialklubber i Norge, og er også tilsluttet internasjonale klubber. NKK har også lokale og regionale avdelinger i Norge. NKK driver også med ulike aktiviteter, konkurranser og egne tiltak for unge, blant annet sommerleir for ungdommer.