Home HunderAgilitykonkurranser

Agilitykonkurranser

Agility er en hundesport der hundene skal forsere en hinderløype. Hundene skal være raske, men samtidig unngå feil. Hundeeieren skal styre hunden gjennom løypa på en effektiv måte. Sporten startet opp i England på slutten av 1970-tallet. Sporten ble godkjent som konkurransesport i Norge i 1986.

AgilityEn agilitybane, se for eksempel på den nye banen på Greaker i Kongsvinger, består av en rekke hindre, som høydehopp, dobbelthinder, mur, bord, balansebom, vippe, møne, slalåm, tunnel, pølse, hjul og lengdehopp, kombinert på ulike måter. Banene blir utformet av dommerne, men den naturlige siden å handle hunden på skal skifte minst to ganger i løpet av banen. I tillegg blir det arrangert egne hoppkonkurranser samt lag konkurranser.

Banen består av minimum 15 og maksimum 22 hindre, og der er maksimalt 7 meter mellom hindrene, men avstanden mellom hindrene avhenger av størrelsesklasse. Hundene deles inn etter størrelse, slik at de skal konkurrere på mest mulig like vilkår. Minst sju av hindrene på banen er hopphindre, og under konkurranse er det som regel minst 14 høydehopphindre. Banens lengde er på 100 til 200 meter.

Agilitykonkurranser i Norge blir arrangert av lokale hundeklubber, og det har etter hvert blitt mange hundeklubber som tilbyr trening og konkurranser innen agility, ettersom stadig flere hundeeiere ønsker å drive med denne sporten. For mer detaljer om agility som sunn aktivitet, les vår artikkel «Agility».